Documente necesare inscriere

Atât de simplu! Am încercat pe cât de mult să-ţi uşurăm situaţia în vederea înscrierii persoanei dragi în căminul nostru.
Drept urmare singurele acte pe care ţi le cerem sunt cartea de identitate sau buletinul, talonul de pensie, dosarul medical şi o simplă adeverinţă medicală. Contractul îl vei semna pe loc în momentul internării.

Actele necesare pentru înscrierea la cămin sunt:

  1. Copie C.I.
  2. Talon pensie
  3. Adeverinţă de la medicul specialist de boli infecţioase (care să ateste că nu aţi contactat boli infecţioase)
  4. Copie după dosarul medical
  5. Contract (care va fi completat la sediul nostru)